Arbejde & Miljø

Undervisningsmiljø

Eleverne på en skole har ret til et godt undervisningsmiljø, som skal fremme deres muligheder og læring. Det fremgår af ”Lov om undervisningsmiljø” fra 2001.

Det er skolelederen, der er ansvarlig for undervisningsmiljøet, mens eleverne har pligt til at samarbejde og bidrage til et godt undervisningsmiljø.

Eleverne har ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter til skolens arbejdsmiljøgruppe (som jo arbejder for at fremme de ansattes arbejdsmiljø). Eleverne skal  inddrages i skolens arbejdsmiljøarbejde, når der behandles forhold, der har betydning for deres undervisningsmiljø.
Der skal på den enkelte skole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører både de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og det psykiske og æstetiske miljø på skolen.
Undervisningsmiljøvurderingen skal laves efter nogenlunde de samme retningslinjer, som gælder for en arbejdspladsvurdering.  UMV´en skal være tilgængelig på skolen, og den skal indeholde følgende: