Arbejde & Miljø

Arbejdsmiljøundervisning i de små klasser

Arbejdsmiljø skal integreres i den almindelige undervisning i grundskolen. Det gøres bedst i forbindelse med den obligatoriske UEA-undervisning (§ 7 emnet "Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering"). Her er "arbejdsmiljø" et af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

For at inspirere og kvalificere lærerne i de små klasser til god arbejdsmiljøundervisning tilbydes kursus i brug af materialesættet "Ar & Mi på tur". Andre relevante undervisningsmaterialer vil også blive præsenteret. Det er et "hands-on" kursus, hvor deltagerne spiller spil og afprøver øvelser og derigennem opnår fortrolighed med materialerne.

Kurset varer 2½ time, målgruppen er lærere i de yngste klasser.

Kurset afholdes hos UUV Køge Bugt. Se mere om sted, pris og tilmelding her.

Kurset kan også afholdes på en skole, hvis man fx ønsker, at lærerne herfra, typisk indskolingsgruppen skal have kurset. Kontakt Susanne Ulk for sted, dato, tid og pris (link til "kontakt")

Se mere om materialesættet "Ar & Mi på tur her: (link til udstillingsvinduet "Ar & Mi")

Hent folder her.

Tilmeld dig her.