Arbejde & Miljø

Kursus af undervisningsmiljø- repræsentanter

Kurset strækker sig over to dage og er opbygget som en “undervisningsmiljøuddannelse” for elever. De to kursusdage (6 timer hver dag) fungerer som hhv. en “vidensdag” og en “projektdag”. Mellem de to kursusdage løser deltagerne en selvstændig opgave i form af en mini-UMV (undervisningsmiljøvurdering).

Kurset er meget konkret , og det lærte kan anvendes direkte på skolen bagefter. Gennem aktiviteter og øvelser skaber eleverne netværk, og de lærer, hvordan man indgår i en konstruktiv dialog med de øvrige aktører i undervisningsmiljøarbejdet på skolen ((ledelse, arbejsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøgruppen).

Undervisningsmiljøuddannelsen tilbydes på to måder:

1) Eleverne kan tilmeldes enkeltvis/skolevis. Et hold vil således bestå af elever fra forskellige skoler og forskellige kommuner, og afholdes hos UUV Køge Bugt (tilmeld)

2) En kommune/region kan selv stå for kurset ved at flere institutioner går sammen og udbyder kursus. Man står selv for tilmelding, lokaler og fortæring, og aflønner kursusinstruktør.

Kontakt Susanne Ulk for nærmere aftale.

Hent folder her.

Tilmeld dig her.