Arbejde & Miljø

Temaarangementer om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø skal integreres i den almindelige undervisning i grundskolen. Det gøres bedst i forbindelse med den obligatoriske UEA-undervisning (§ 7 emnet “Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering”). Her er “arbejdsmiljø” et af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

På mange skoler vælger man at sætte yderligere fokus på arbejdsmiljø i forbindelse med temadage/temauger for skolens ældre elever om uddannelse og arbejdsliv. Det kan afholdes i afdelings-, årgangs-, klasse- eller mindre holdsammenhæng.

Se billeder og præsentationer fra arrangementer afholdt i Slagelse (8. årgang) og Køge (10. årgang). (Link, billeder og ppp følger senere)

Kontakt Susanne Ulk for nærmere aftale.