Arbejde & Miljø

Undervisningsmiljø- undervisning

Undervisningsmiljø skal integreres i den almindelige undervisning i grundskolen. Det gøres bedst i forbindelse med den obligatoriske UEA-undervisning (§ 7 emnet “Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering”). Her er “undervisningsmiljø” et af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

For at inspirere og kvalificere lærerne til god undervisningsmiljøundervisning tilbydes kursus i undervisningsmiljø. Kurset tager udgangspunkt i materialerne og idéerne fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og hjemmesiden www.dcum.dk . Det er et “hands-on” kursus, hvor deltagerne spiller spil og afprøver øvelser og derigennem opnår fortrolighed med materialerne.

Kurset varer 2½ time, målgruppen er undervisere i grundskolen + 10. klasse.

Kurset afholdes hos UUV Køge Bugt. Se mere om sted, pris og tilmelding her.

Kurset kan også afholdes på en skole, hvis man ønsker, at en samlet gruppe lærere herfra skal have kurset. Kontakt Susanne Ulk for sted, dato, tid og pris.

Hent folder her.

Tilmeld dig her.